Epidural Steroid Enjeksiyonu

Epidural Steroid Enjeksiyonu

Epidural Steroid Enjeksiyonu Nedir?

Epidural Enjeksiyon Nedir?

Epidural Steroid Enjeksiyon Hangi Durumlarda Kullanılır?

Epidural steroid enjeksiyonu; kol, bacak, boyun ve bel bölgesinde meydana gelen sinir sıkışmasına bağlı ağrıları geçirmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem cerrahi bir yöntem değildir. Özellikle fıtıklaşan disk, dar omurilik kanalı ve disk kayması gibi rahatsızlıkların sebep olduğu ağrıları kontrol altına almak amacıyla uygulanır.

Epidural steroid enjeksiyonunun amacı, hastanın ağrı şikâyetini ortadan kaldırmak ve günlük yaşantısına dönmesini sağlamaktır. Bu uygulamanın etkisi hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. Ancak özellikle semptomların başladığı ilk altı ay içerisinde yapılırsa, hastaların birçoğunda başarı sağlanır ve ileri tedaviye gerek kalmaz. Ancak daha geç kalınmış vakalarda ise 2 ay ile 2 sene arasında bir rahatlama sağlanabilir.

Enjeksiyon uygulaması, depo steroid ve bir lokal anestezik ajan içermektedir. İlaç, sıkışan ve etkilenen sinire ulaşarak yangıyı ve ödemi azaltır. Yine sinirin üzerindeki baskıyı ve ağrıyı ortadan kaldırır.

Epidural steroid enjeksiyonu, 2 teknik uygulanarak gerçekleştirilir. Bu teknikleri kısaca şöyle açıklayabiliriz:

Transforaminal Teknik

Bu teknikte ilaç, sinirin omurgadan çıktığı bölgeden ince bir iğne ile girilmesi ile enjekte edilir. Transforaminal teknik, hedeflenen sinire yönelik bir girişimdir.

Interlaminar Teknik

Epidural steroid enjeksiyon uygulamasında kullanılan bu teknik ile omurganın ortasından girilir. Ardından ilaç enjekte edilir ve sinirlerin çevresine serbest olarak dağılır.

Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonrası

Uygulama steril ameliyat ortamında yapılmalıdır. Yine C-kollu skopi ile devamlı olarak görüntüleme yapılmalıdır. Uygulama sırasında hastaya genel anestezi yapılmasına gerek yoktur. Bunu yanında en fazla 45 dakikalık bir uygulamadır.

Epidural steroid enjeksiyonu işleminin ardından hastanın yaklaşık olarak 1-3 saat kadar dinlenmesi sağlanır. Bu uygulama sonrasında belde ağrı ya da bacakta uyuşukluk hissedilebilir. Bu ağrılar girişimden sonra azalabildiği gibi 5-6 saat sonrasında tekrar başlayabilir. Steroidin asıl etkisi ise yaklaşık olarak 48 saat içerisinde istenilen düzeye gelir ve hastanın ağrısı ortadan kalkmaya başlar.

Tüm bunların dışında bu işlemin yapılamadığı bazı durumlar söz konusudur. Özellikle aktif enfeksiyon, gebelik durumu ve pıhtılaşma bozukluğu olan hastalara epidural steroid enjeksiyonu uygulanamaz.

Comments are closed.